Tanárok

Fr. Komáromi Előd (hittan, iskolalelkész)
Fr. Szoliva Gábriel (iskolalelkész)
Kobus Edit FMM nővér (hittan)
Helfrich Zoltán igh. (informatika)
Mikesy András igh. (angol)
Asztalos Györgyné (ének, tanító)
Bene Zoltán (magyar, történelem)
Benedek Balázs (történelem)
Beregszászy Ilona (tanító)
Berthóty Kálmán (hittan)
Bistacchi Stefano (olasz)
Borlay-Szabó Dominika (testnevelés)
Borzák Attila (matematika, fizika)
Csere Istvánné (matematika, könyvtár)
Csobánné Rákóczy Sarolta (hittan, földrajz)
Dr. Dankáné Töttössy Katalin (biológia, kémia)
Dr. Deteki Gáborné (tanító)
Dieráné Makai Magdolna (ének, hittan)
Döbrössy Jánosné (tanító)
Éhmann Gábor (magyar, történelem)
Fazakas Ágnes Erzsébet (matematika)
Frészné Vámossy Erzsébet (magyar, művészettörténet)
Gelencsér-Almási Kata (tanító)
Gergely Botond (biológia, kémia, informatika)
Gira Gabriella (angol)
Gubikné Rikassy Barbara (rajz, tánc)
Hajdu Krisztina (magyar, fejlesztőpedagógus)
Hasulyó Anita (tanító)
Hegedűs Zoltánné (matematika, fizika)
Hegyi Klára (pedagógiai asszisztens)
Henczné Hlavathy Ágnes (matematika, fizika)
Hockné Petheő Ildikó (magyar, történelem)
Isztl Melánia (pedagógiai asszisztens)
Ivánka Sándorné (tanító)
Kalász Nándor (magyar, történelem)
Kármán Krisztina (angol, hittan)
Dr. Kárpáti Tünde Zita (magyar)
Kasovitz Mária (matematika, fizika)
Kolozsvári Attila (technika)
Dr. Kopáné Somogyvári Bernadett (tanító)
Kovács Tamás (angol)
Kövesi Balázs (tanító)
Krämer Ágnes (német)
Kuzmányiné Nyeste Gabriella (angol)
Lantos Enikő (rajz)
Legányi Zsuzsanna (német)
Magó Katalin (testnevelés)
Markolt Imre (testnevelés)
Markos Judit (testnevelés)
Mártonné Rauscher Katalin (matematika, kémia)
Medveczky Ágnes (rajz)
Medvegyné Máthé Krisztina (földrajz)
Meleghné Szalai Hilda (ének)
Mericskéné Erdős Katalin (tanító)
Orbánné Kiss-Vámosi Emőke (biológia)
Paulicsek Imréné (matematika)
Pelsőczy Attila (testnevelés)
Puskár Orsolya (tanító)
Rádics Gergely (matematika, fizika)
Sárvári Cecília (tanító)
Sáry Márta (tanító)
Dr. Semjénné Menus Gabriella (ének)
Sirákné Kemény Kinga (ének)
Steinbach Mária (német)
Steinbach Péterné (német)
Szabó Judit (tanító)
Szutterné Víz Lívia (tanító)
Takács-Muhar Éva (hittan)
Tamásy Eszter (angol)
Tolnai Mónika (laboráns)
Tóth Helga (hittan)
Dr. Tóthné Szalóki Katalin (tanító)
Várföldi László (ének)
Vinczéné Gál Réka (könyvtár)
Vér Zsuzsanna (matematika)
Vörös Andrea (magyar, olasz, ének)