Rólunk

Iskolánk rövid története

A Kassán működő orsolyita nővérek Trianon után – iskolájuk számára menedéket keresve -, 1922-ben érkeztek Budapestre. A Margit körúti ferencesek segítségével az 1922-23-as tanévben megindulhatott az Orsolya Rend “Szent Angela” leányiskolája az Áldás u. 1. alatti iskolaépületben.

Ők 1928-ban önálló, új épületbe (Zivatar u. 2-4.) költöztek, 1931-ben már az első gimnáziumi évfolyam érettségizett. Az iskola mellett internátus is működött. 1931-ben az első tanítóképző osztály is megindult.

1948 után állami iskolaként működött intézményünk.

Az 1991. évi XXXII. törvény alapján az orsolyita nővérek visszaigényelték egykori ingatlanukat, melynek visszaadására 1994. március 1-jén került sor. Mivel az Orsolya Rend nem tudta fenntartani az iskolát, ezért a Ferences Renddel megállapodást kötött az iskola működtetésére.

Az 1994/95-ös tanévben az II. Kerületi Önkormányzat jelképes összegért bérelte az iskolaépületet, és ugyancsak jelképes összegért lehetővé tette az iskola működtetését 3 osztállyal a Marczibányi István Általános Iskolában.

Az Ady Endre u. 3. szám alatti épület átvétele 1995. június 16-án fejeződött be. Az 1995/96-os tanévet már 560 tanuló kezdte meg 8 évfolyamon, 19 osztályban.

1998-ban alakult át az iskola 12 évfolyamossá. Az ehhez szükséges tantermeket az iskola jelentős átépítésekkel biztosította. Folyamatosan vette birtokba a Zivatar u. 6. alatti 3 lakásos épületet, a következő évben a volt óvoda épületét és 2001-ben az 5 lakásos Zivatar u. 8. alatti ingatlant. A 2000/2001-es tanévben egy nagyméretű tornacsarnokot építettünk, amely lehetővé teszi a tanulók tanítási órán kívüli sportolását is.

2002-ben újra érettségiztek gimnáziumi tanulók, túlnyomó többségük egyben sikeres főiskolai, egyetemi felvételit is tett.

Iskolánk címere
cimer3

 

 

 

 

 

 

 

 

Címerünk több elem és hagyomány ötvözéséből készült 2003-ban. A pajzs a két rend, az iskola korábbi és jelenlegi tulajdonosa, vagyis az orsolyiták és a ferencesek címereinek elemeiből merít. A két stigmatizált kéz – szent Ferenc és Krisztus karján – óvja, védi a tövisek közül kinövő három liliomot, melyek a ránk bízott gyermekeket szimbolizálják. A liliomok a kassai intézet címeréből származnak. A címer elrendezése (szalag, pajzs és korona) a XVII. századi orsolyita hagyományt követi. A szalag felirata: “fides et sapientia”, magyarul “hit és tudás” az amerikai katolikus oktatás jelmondata. A korona pedig a lelki nemességet, a kultúrát, a tudást szimbolizálja. A dátum (“A.D. 1922”) az alapítás éve, ekkor adta ki 2650. számú rendeletét Csernoch János hercegprímás, esztergomi érsek, melyben engedélyezte rendház és iskola létesítését Budán.

A címert kiegészíti egy logó is, mely elsősorban a kisebbek számára készült a címer elemeinek felhasználásával:
logo-e1468619548195
Viselkedési kódex az iskola tanulói számára
 • Az iskolába legkésőbb a tanítás kezdete előtt tíz perccel kell beérkezni.
 • Diákjaink külseje keresztény szellemiségű, iskolához illő legyen. Nem viselhető például testékszer, kihívó öltözet, festett, rasztás haj. Kerülendő az arc- és körömfestés!
 • Tanítási idő alatt az általános iskolásoknak iskolaköpeny vagy iskolapóló használata kötelező.
 • Becsöngetéskor a kijelölt teremben a tanításra készen kell állni.
 • Tanítási idő alatt az iskolát elhagyni csak aláírt kilépővel szabad.
 • Az iskola területén és környékén cigarettázni TILOS!
 • Alkoholtartalmú és tudatmódosító szerek fogyasztása TILOS!
 • Tanítási órán hordozható audioeszközök csak kikapcsolt állapotban lehetnek, ellenkező esetben a tanár elveszi azt, és csak a szülőnek adja vissza.
 • A hiányzást a mulasztást követő 8 munkanapon belül az erre rendszeresített formanyomtatvány segítségével kell igazolni.
 • Félévenként a szülő 3 napot igazolhat.
 • Az iskolai ünnepélyeken kötelező az ünneplő ruha viselése. Ünneplő ruha lányoknak: fekete szoknya, fehér blúz, iskolasál; fiúknak: fekete nadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő.
 • Bármely tanításon kívüli programon, ahol a diák az iskolát képviseli, megjelenése és viselkedése a fentiek szellemében történjen. (Pl.: osztálykiránduláson dohányozni, szeszesitalt fogyasztani, drogot használni tilos!)

 

Ez a viselkedési kódex az elfogadott és érvényes Házirend alapján készült.
 
Csengetési rend
 1. óra 8:00-8:45
 2. óra 9:00-9:45
 3. óra 10:00-10:45
 4. óra 11:00-11:45
 5. óra 12:05-12:50
 6. óra 13:10-13:55
 7. óra 14:05-14:50
 8. óra 14:55-15:40
 9. óra 15:45-16:30
Pedagógiai célkitűzéseink

ferenc1Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a keresztény, nemzeti értékrenden alapuló nevelésre. Ebben alapvető a gyermek szeretete, sokoldalú megismerése,
képességeinek minél tökéletesebb kibontakoztatása, a harmonikus személyiségfejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak az iskolaévek alatt személyes Istenkapcsolatuk alakuljon ki.

Tanulóinknak igyekszünk minél többet átadni Assisi Szent Ferenc életszemléletéből. Szent Ferenc nemcsak a természetet szerette, hanem nyitott volt a szegények felé is. Az ő szellemét képviselve alázatosan, de határozottan igyekszünk ránevelni tanítványainkat az Istentől ajándékbaferenc2 kapott világ megbecsülésére. Osztálykirándulásainkat, lelkigyakorlatainkat olyan helyekre szervezzük, ahol találkozhatnak az élet nehéz oldalával is. Emellett célkitűzésünk az is, hogy diákjaink az itt eltöltött idő alatt, a tanulmányi kirándulások alkalmával ismerjék meg a Kárpát-medencét. Ezenfelül rendszeresen túrázunk a Bihar-hegységben, a Retyezátban; többször jártunk már a csíksomlyói búcsún is.

Osztálykirándulások

Az iskola pedagógiai programjának fő célkitűzése az osztálykirándulások terén, hogy a diákok az itt eltöltött 12 év alatt ismerjék meg a Kárpát-medencét. Minél nagyobbak lesznek, annál “nagyobb körben” járhatják az országot. Így 1-4. osztályig megnézhetik Budapestet és környékét. A felsősök bejárják Magyarországot, ehhez már több napot is igénybe vehetnek (a két tanítási napon túl akár a hétvégét is). Kedvelt helyszínek: Pécs, Eger és környéke, az Őrség Szombathellyel, az Alpokalja Sopronnal és Kőszeggel. A gimnáziumban a hétvégével összekapcsolva fedezhető fel a Kárpát-medence a nagyobb távolságok miatt. Erre kialakítottunk egy ajánlott sorrendet a diákok érettségét, az aktuális tananyagot és az érettségi szünetet is figyelembe véve.

Így négy év alatt a következő helyszínekre juthatnak el gimnazista diákjaink:

 • 9. évfolyamon: Burgenland, Felvidék
 • 10. évfolyamon: Erdély, Kárpátalja, Délvidék (a tavalyi évtől függően)
 • 11. évfolyamon: Burgenland, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék (a korábbi évektől függően)
 • 12. évfolyamon (az év elején, szeptemberben): Assisi

Mint látható, fontosnak tartjuk, hogy a diákok a gimnáziumi évek alatt egyszer eljussanak Assisibe, és ezáltal a ferences lelkiséget annak központjában is megismerjék. Erre legkedvezőbb időpont a gimnázium utolsó éve, hiszen az érettségizni készülők már megfelelő elmélyültséggel tudnak részt venni ezen az osztálykiránduláson, ami egyben lelkigyakorlat is. Különös gonddal ügyelünk arra, hogy ezekre a kirándulásokra mindenki el tudjon jönni, a rászorulókat iskolánk alapítványa az igényekhez mérten támogatja.

A kirándulások programjait úgy állítottuk össze, hogy egyaránt szolgálják a lelki, testi és tudásbeli fejlődést is. A városok és történelmi nevezetességek mellett helyet kapnak a hegyvidéki, erdei túrák is. Célunk az, hogy minél több diákkal és tanárral megismertessük a Kárpát-medencét. Próbáljuk továbbadni tapasztalatainkat, hogy miután valaki járt már ezeken a helyeken, más alkalommal elvigyen másokat is (például családját, barátait stb.). Ehhez próbálunk segítséget nyújtani, nemcsak azzal, hogy megszervezzük az osztálykirándulást, hanem például egy olyan füzet összeállításával, mely tartalmazza a jól bevált helyeket, címeket, így a többi kollégának is lehetőséget adva a szervezéshez.

Weboldalunk sütiket (cookie) szeretne használni működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik automatikusan tiltva maradnak amíg Ön el nem fogadja ezt az üzenetet! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close