Közösségi szolgálat

TUDNIVALÓK A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRŐL

Mikor kell teljesíteni az 50 órát?

Minden tanulónak az érettségi vizsga megkezdéséig kell teljesítenie a közösségi szolgálatot. A gimnázium négy éve alatt bármikor teljesíthető tanítási időben, vagy azon kívül (akár nyári szünetben is). Iskolánkban igény szerint szervezetten is kapnak a diákok ajánlatot és segítséget a közösségi szolgálat teljesítéséhez.

Milyen munkaterületen tevékenykedhetnek a diákok?

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási, 
  4. kulturális és közösségi,
  5. környezet- és természetvédelemi, 
  6. polgári és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Hogyan szerveződik a közösségi szolgálat?

A kilencedik évfolyamon, szeptemberben tájékoztatót tartunk a Közösségi Szolgálat rendjéről. Ekkor minden diák kézhez kap egy csomagot, melyben megtalálható egy jelentkezési lap, szülői nyilatkozat és a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ. Csak olyan fogadó helyen teljesíthető közösségi szolgálat, amellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött.

Az intézményünkbe befutó lehetőségek (pl. elsősegély tanfolyam, Máltai Szeretetszolgálat, Mária Rádió … … ) a KÖSZ faliújságon követhetők. Jelentkezni a KÖSZ tanárfelelősénél lehet.

Lehetőség van arra is, hogy a diákok saját maguk által szervezzék a közösségi szolgálatukat, ha pl. plébániájukon, cserkészcsapatukban, sportegyesületükben, vagy lakóhelyükhöz közeli szociális intézményben, stb. lehetőségük nyílik a teljesítésre. Ebben az esetben is kell az iskolának szerződnie a fogadó intézménnyel, és ebben az esetben is csak a meghatározott területeken tevékenykedhetnek.

Iskolánkban is tudunk munkalehetőséget biztosítani diákjaink számára – pl. táboroztatás, rendezvények segítése, … … .

Ügyintézés: dr. Dankáné Töttössy Katalin tanárnőnél, a szünetekben személyesen, szülők az E-napló üzenőjén keresztül tudnak érdeklődni.

Hogyan igazoljuk a közösségi szolgálat teljesítését?

Minden diáknak kötelessége a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ vezetése, amelyben igazoltathatja a fogadó intézménnyel a teljesítést. A teljesített órákat a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott tanár bevezeti az e-naplóba, tanév végén összesíti, hogy hol tart a diák az 50 óra teljesítésében. Minden tanévben bekerül a diákok bizonyítványába abban az évben végzett óraszám. Az 50 óra teljesítése után a felelős tanár lezárja a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ-t, az osztályfőnök bejegyzi a törzskönyvbe és a bizonyítványba.

Hasznos dokumentumok: