GIMNÁZIUMI FELVÉTELI

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI

A felvételi eljárás rendje

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium OM azonosítója: 100565

2023. november 9-én (csütörtökön), november 21-én (kedden) és november 29-én (szerdán): Gimnáziumi nyílt napok 9 órától: betekintés iskolánk életébe, találkozás a leendő osztályfőnökökkel és lehetőség szakórák meglátogatására

2023. november 30.: Jelentkezési határidő a honlapunkról is letölthető JELENTKEZÉSI LAP AZ EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELIRE elnevezésű dokumentum benyújtásával.

2024. január 20. 10:00: Központi írásbeli felvételi vizsga, egyben a helyi jelentkezési lap leadásának határideje.

2024. január 30. 14:00: Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

2024. január 26. 8:00-16:00: Kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése.

2024. március 9-én 9 órától, továbbá március 13-án és 19-én 15 órától szóbeli meghallgatást szervez iskolánk hittanból, magyar nyelv és irodalomból. A felvételi beosztás megtekinthető lesz az iskola honlapján.

2024. március 22.: A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. (ideiglenes felvételi jegyzék)

2024. április 8-10.: az általános iskolák tanulói szüleikkel módosíthatják a tanulói adatlapot.

2024. május 2-ig a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2024. május 25-én 9 órától a már felvettek nyelvi szintfelmérőn vesznek részt. Ennek eredményét a beiratkozáskor tesszük közzé.

2024. június 26-27-én: Beiratkozás a jövő évi 9.-es évfolyamokra

 


 

GIMNÁZIUMUNKRÓL

Gimnáziumunk rövid története

Bár az általános iskolai oktatás a Ferences Rend által fenntartott épületben már az 1995-96-os tanévben megindult, gimnáziumi képzésünk voltaképpen 1998-ban kezdődött, így intézményünkben az első két osztály 2002-ben érettségizett. Az ehhez szükséges helyet jelentős átépítésekkel biztosítottuk, ennek folyamán a Zivatar u. 8. szám alatt nyolc osztálytermet alakítottunk ki a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az épülethez tartozó tornacsarnok már egy évvel korábban elkészült, ez tudomásunk szerint jelenleg Buda egyik legnagyobb iskolai célú sportlétesítménye. 2020 tavaszán komoly építkezésbe kezdtünk: 2023 szeptemberében használatba vettük az új szaktantermi szárnyat és az aulát, a 2024/2025-ös tanévre pedig a százéves épületszárnyunk is megújulhat. A látványterveket YouTube csatornánkon tekinthetik meg.

Célkitűzéseink a nevelés és az oktatás terén

Egy iskola sokfajta célt tűzhet ki maga elé, büszkélkedhet a legjobb tanulmányi eredménnyel az országban, járhat a szülők vagy a diákok kedvében, szervezhet kirándulásokat minél távolabbi helyekre. Mi azonban nem effajta iskolában hiszünk, ezek helyett inkább a felénk irányuló bizalmat próbáljuk megszolgálni. Ennek köszönhetően ma már nemcsak a II. kerületből vagy Budapestről, hanem a Pilisből, Vácról, sőt Etyekről és Bicskéről is járnak be hozzánk, talán azért, mert olyan iskolát látnak bennünk, amely nemcsak nevében, hanem ténylegesen is nevelési-oktatási intézmény. Úgy érezzük, hogy ez az az elvárás, amelynek meg kell, és amelynek szívesen meg is felelünk.

A ránk bízott fiatalokra személyesen figyelünk, megpróbáljuk segíteni őket személyiségük kibontakozásában, életpályájuk megtalálásában. Ezért a 2021/22-es tanévtől diákjaink mellé kísérőül szegődünk (Együtt a Kísérésben program). Motivált és tehetséges tanulóink évről-évre sikerrel pályáznak a Ferences Ösztöndíjprogramra, melynek keretében egy mentortanár segítségével mélyedhetnek el egy számukra érdekes tudományterületben.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a keresztény, nemzeti értékrenden alapuló nevelésre. Ebben alapvető a gyermek sokoldalú megismerése, képességeinek minél tökéletesebb kibontakoztatása, a harmonikus személyiségfejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak az iskolaévek alatt személyes istenkapcsolata alakuljon ki.

Tanulóinknak igyekszünk minél többet átadni Assisi Szent Ferenc életszemléletéből. Szent Ferenc nemcsak a természetet szerette, hanem nyitott volt a szegények felé is. Az ő szellemét képviselve alázatosan, de határozottan igyekszünk ránevelni tanítványainkat az Istentől ajándékba kapott világ megbecsülésére. Ezen célok eléréséhez nemcsak a tanítási órákat, hanem a tanításon kívüli programokat is megpróbáljuk felhasználni.

Ez persze nem jelenti az oktatás elhanyagolását. Talán a korábbi évek eredményeit olvasgatva kitűnik: akik ebbe az iskolába kerülnek, a gimnáziumi évek alatt meg tudnak fogalmazni egy konkrét célt, és megfelelően dolgozzák végig a négy évet, komoly eséllyel pályáznak az őket érdeklő egyetemi helyekre. Ennek biztosítása az egyik legfontosabb célkitűzésünk. Nem akarunk versenyistállót csinálni iskolánkból, de szeretnénk mindenkit hozzásegíteni céljai megvalósításához.

Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere előadást tart a nemzeti összetartozás napján (2019)

Iskolánk tanulmányi rendjéből

Iskolánkban 4 évfolyamos gimnázium működik, évfolyamonként két párhuzamos osztállyal, melyekben kerettantervekre épülő helyi tanterv alapján folyik az oktatás. Az iskola tanulói heti 2 órában, órarendi keretben tanulnak felekezeti hovatartozásuknak megfelelően hittant, havonta osztálymisén vesznek részt.

A fakultációk rendje

Általános jelenség, hogy miközben a középiskolások egyre kevésbé tudják eldönteni, milyen felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni, aközben a felvételi rendszer egyre korábbi választást kíván meg tőlük.

Mi ezen a problémán próbálunk meg segíteni fakultációs rendszerünkkel. Jelenleg ugyanis a 11-12. évfolyamon nemcsak plusz két órát biztosítunk diákjainknak az általuk preferált tárgyakból, hanem az alapórákat is az emelt szintre készülő csoportban töltik a két osztályból erre vállalkozók. Jelenleg ebben a formában oktatjuk a történelmet, a matematikát (11. évfolyamon 5, 12. évfolyamon heti 6 órában), és a fizikát (mindkét évfolyamon heti 4 órában). Tapasztalataink szerint ez a megoldás ideális feltételeket biztosít tanulóinknak az emelt szintű érettségi letételéhez.

Nyelvoktatás

Gimnáziumunkban az angol nyelv tanulása kötelező, másodikként német vagy olasz nyelv választható. Olasz nyelvből kezdő, angolból és németből kezdő és haladó csoportokban folyik az oktatás, a kerettantervben meghatározott 3, illetve 4 órában.

Angol tagozat

Az angol tagozatra jelentkezők felvételük után egy szintfelmérő sikeres megírása esetén kerülhetnek az emelt óraszámú angol képzésbe.

Ők a 9-10. évfolyamon két tanár közreműködésével heti 7 órában tanulják az angol nyelvet. Ezzel már a 10. évfolyam végén lehetővé tesszük, hogy diákjaink sikeres középfokú nyelvvizsgát, valamint előrehozott középszintű érettségit tegyenek.

Az angol tagozatos diákok számára a 11-12. évfolyamon heti 6 órában oktatunk német vagy olasz nyelvet, ami a második nyelvi érettségi vagy nyelvvizsga megszerzését is reális céllá teszi. Emellett ők 11. évfolyamon további heti 4 órában, majd 12. évfolyamon heti 2 órában fejleszthetik az angol tudásukat, melynek köszönhetően emelt szintű érettségit, majd C1-es nyelvvizsgát tehetnek. 

Cserekapcsolatok

Gimnáziumunk diákjainak lehetőségük van bekapcsolódni a német (Gymnasium bei St. Stephan, Augsburg), az olasz (Adriano Tilgher di Ercolano, Nápoly) vagy a belga (Heilig Hartcollege, Heist-op-den-Berg) cserekapcsolati programunkba. Tapasztalataink alapján a kiutazás és a fogadás nemcsak a nyelvtanulás szempontjából fontos, hanem kulturálisan is sokat jelent.

Másként tanítunk

Mint korábban említettük, nevelési-oktatási céljaink eléréséhez fontos eszköznek tartjuk tanításon kívüli programjainkat is.

Ennek szellemében rendszeresen olyan előadókat hívunk meg iskolánkba a nemzeti összetartozás napja vagy rendhagyó történelem- és irodalomórák keretében, akik valamilyen tekintetben példaadónak bizonyultak. Olyanoktól próbálunk okulni, akik nemcsak beszélnek, hanem maguk is tesznek az általuk képviselt eszmékért. Ezért fogadta el a meghívásunkat a korábbi években többek között Habsburg Ottó, Grosics Gyula, Wittner Mária, Kun Miklós, Storcz Botond, Kárpáti György, Kányádi Sándor, Placid atya, Lackfi János, Varró Dániel, Csókay András, stb.

Lelki téren ugyanezt a Szent Ferenc-napi lelkigyakorlattal valósítjuk meg. Korábban október 4-én olyan helyekre mentünk el Budapesten és környékén, ahol embereket megsegítő emberekkel, intézményekkel találkozhatunk (pl. Szent Ferenc Kórház, alkoholmentő misszió, javító-nevelő intézet, vakok intézete, stb.), majd az irgalmasság egy-egy cselekedetét jártuk körbe a lelki nap keretében (2017 – hajléktalanmisszió, 2018 – börtönmisszió, 2019 – betegek meglátogatása). Osztálykirándulásainkat, lelkigyakorlatainkat olyan helyekre szervezzük, ahol diákjaink szembesülhetnek az élet nehéz oldalával is, például a dévai árvaházban vagy Kárpátalján.

Ha kell, saját diákjainkat is megsegítjük, erre is szolgál a Szent Angéla Alapítvány. Külön öröm számunkra, hogy a szülők adójuk 1%-ának felajánlásával, önkéntes befizetéseikkel támogatják az alapítvány célkitűzéseit, valamint egyre többen csatlakoznak az iskolát támogató ún. “Szent Angéla Család” programhoz.

A 12. a osztály Assisiben (2018)

Célkitűzésünk az is, hogy diákjaink az itt eltöltött idő alatt ismerjék meg a Kárpát-medencét. A gimnáziumi osztálykirándulások alkalmával ellátogatunk a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Burgenlandba, 12. osztályban pedig Assisibe, Szent Ferenc szülőhelyére.

 

Ha bővebb információkra van szüksége, kérjük, írjon a felveteli@szentangela.hu e-mail címre.

Weboldalunk sütiket (cookie) szeretne használni működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik automatikusan tiltva maradnak amíg Ön el nem fogadja ezt az üzenetet! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close