Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat elsődleges feladatának tekint a diákok érdekeinek képviseletét az iskola rendszerében. Ennek érdekében a Diákönkormányzat képviselői elérhetőek személyes megkeresés mellett a diákönkormányzat faliújságján elhelyezett borítékba irt levéllel is. Ülései nyilvánosak, megvalósítandó programjai a diákság számára elérhetőek, azok véleményezhetőek, a későbbiekben pedig számon kérhetőek. Ez alatt a tevékenység alatt a diákság a jogai mellett, természetesen a kötelességeit is jobban elfogadja, ami elengedhetetlen egy jól működő közösség életében. A Diákönkormányzat ezért a közösségért tesz az állandó programjaival és az év közben felmerülő eseményekkel is.