Ez már a harmadik tanév, hogy Dr. Fűzi Beatrix rendszeres látogatója az iskolánknak. Tanórákra jár, pedagógusokkal és diákokkal beszélget – mér, vizsgál és értékel. A Szent Angéla Alapítvány azért kérte fel erre a munkára, hogy a diákok véleményét figyelembe véve segítse a pedagógusok munkáját. 

Dr. Fűzi Beatrix neveléstudományi PhD fokozattal rendelkezik, a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos munkatársa. Főbb kutatási területei: a tanári munka sikeressége, áramlatélmény a tanításban; tanári munka minőségének megítélése és fejlesztése; a tanári szerep fejlesztése.

Ez már a harmadik tanév, hogy külső szakértőként dolgozol a Szent Angélában, pontosan mit jelent ez? 

Mindenki szeretne a lehető legjobb lenni választott hivatásában, és ez különösen igaz a tanárokra. Tartósan nagyszerű tanárnak lenni viszont komoly kihívás. A felelősség, a sok, különböző emberrel való együttműködés, az eltérő feladatok összehangolása sok lelki és szellemi energiát igényel, az egyensúly kialakítása és fenntartása nehéz. Sokszor nem jut idő az apró sikerek megünneplésére vagy a nehézségek okainak megfejtésére és ezen alapuló megoldására. A munkám célja a tanárok diákokkal való eredményes és harmonikus együttműködésének támogatása, az egyensúly megtalálásának elősegítése. Fontos, hogy a tanárok örömüket leljék munkájukban és úgy érezzék, hogy a „helyükön vannak”!  

Milyen szempontból vizsgálod a tanárokat?

A tanári munkát egy összetett módszerrel igyekszem megismerni. A diákok véleményére, a tanár munkájával kapcsolatos nézeteire és ezek óralátogatásokon való megfigyelésére támaszkodom. A három nézőpont összevetésével feltárhatók az erősségek, és megfejthetők az eredményes együttműködés esetleges akadályai.

Miért jó ez?

Két okból. A pozitív visszajelzések megerősítik, lelkesítik a tanárokat. Ha pedig szükséges, akkor helyben, személyre szabott támogatást lehet biztosítani a pedagógusoknak addig, míg a kitűzött célt elérjük.

Miért fontos a diákok véleménye?

A diákok több időt töltenek a tanáraikkal, mint például a kollégák, szülők, és éppen bennük kellene a tanárral való közös munka következtében változásoknak bekövetkeznie (pl. tudásban, neveltségben). Ezért a tanárok munkájának jellegzetességeit és tanulókra gyakorolt hatását ők ismerik a legjobban.

A tanárok néha tartanak attól, hogy mit fognak írni róluk a diákjaik, és legtöbbször meglepődnek kiegyensúlyozott, reális értékelésükön. Több pozitív vonást, tulajdonságot vesznek észre és becsülnek bennük a gyerekek, mint amire számítanak.

Hány tanárral dolgoztál eddig, és mik a benyomásaid az iskoláról?

Eddig a tantestület harminc tagjának munkájába pillanthattam be. Közel 2900 diákok által kitöltött kérdőívet dolgoztam fel, és 149 órán vettem részt.

Az iskola szeretetteljes légkörét, a tanárok és a diákok befogadását a saját bőrömön tapasztaltam. A legtöbbek számára, akikkel beszélgettem, a Szent Angéla több mint iskola vagy munkahely. Ez a vizsgálati eredményekben is tükröződik!